Samenwerken en contact

't Vrythofje werkt aan een goede band met ouders en opvoeders:

  • Er zijn jaarlijks twee ouderavonden. De ouders leren elkaar beter kennen en komt er een pedagogisch thema aan bod.
  • Jaarlijks is er de mogelijkheid voor een oudergesprek over het kind.
  • Naar behoefte is er een heen-en-weer schriftje waarin specifieke gebeurtenissen, vragen of opmerkingen een plaats kunnen krijgen.
  • Er zijn twee jaarfeesten die samen met de ouders gevierd worden.

Werkplaats

't Vrythofje biedt ruimte aan ouder en kind om te werken en te oefenen.
Eens in de drie weken wordt gesproken over opvoeding van het jonge kind in al zijn facetten. De deelname aan de Werkplaats avonden is vrijwillig. Vanaf 2015 zijn de kosten verbonden aan de Werkplaats voor ouders: €75 op jaarbasis.

't Vrythofje - Werkplaats voor ouders en kinderen

De Werkplaats is een plek waar we in gemeenschap rondom de kinderen kunnen staan. Wat nemen we waar bij de kinderen? Wat betekent het gedrag, wat vraagt het kind van mij? Hoe blijf ik positief in de opvoeding van mijn kinderen en hoe behoud ik mijn energie?

We werken aan bewustwording van de rol die we hebben bij de opvoeding van ons kind.
De Werkplaats is open voor belangstellenden.

Reacties van ouders


De werkplaats voor ouders is een plek waar we in een ontspannen, informele sfeer stilstaan bij onszelf, als ouders. Met respect en aandacht luisteren we naar elkaars ervaringen en vragen, of lachen we om de herkenning. Carla is betrokken en professioneel. Ze geeft structuur aan de avond dmv intervisie, en belicht de antroposofische context. Al met al is de ouderwerkplaats voor mij een verrijking, waar ik altijd graag naar toe ga, hoe moe of druk ik soms ook ben / ongeacht hoe mijn dag is verlopen. Ik voel me er door gesteund en geïnspireerd in de soms lastige kwesties waar je als ouder tegenaan loopt. Eigenlijk zou iedere vader of moeder dit moeten kunnen doen! Mijn buurvrouw zei letterlijk: "Dit zou op veel meer plekken aangeboden moeten worden".


't Vrythofje is een heerlijke plek: het is er ontspannen en warm, er is aandacht en zorg. En er is ruimte voor de kinderen om kind te zijn: er is geen haast en Carla heeft het vermogen om aan te sluiten bij wat de kinderen zien en meemaken. Daardoor weet ze van de kleine dagelijkse dingen elke keer weer iets moois te maken.


Ik ervaar 't Vrythofje als een plek waar mijn zoon gezien wordt en een plek heeft binnen de groep. Juist door de kleinschaligheid is er aandacht en ruimte voor de kinderen. Zowel de binnenwereld (beleving van het kind) als de buitenwereld (de seizoenen en de natuur) hebben een plek binnen 't Vrythofje. Mijn zoon gaat met plezier naar Carla die hem altijd hartelijk en warm benadert en tegelijkertijd leidt en begrenst.


"Ik zocht een plek waar mijn kind zich thuis voelt en ik hem met een gerust hart kan achterlaten. Een plek waar hij wordt gezien voor wie hij is en er mag zijn in al zijn eigenheid. Een plek waar een wezenlijke verbinding wordt aangegaan en waar hij vanuit die warmte, veiligheid en geborgenheid mag groeien en ontwikkelen. Een plek vol rust, ritme en ruimte om te ervaren, ontdekken en verwonderen. Een plek waar ieder kind er één is en waar zij samen een geheel vormen.
Een plek waar contact is op basis van eerlijkheid, vertrouwen en bereidwilligheid. Een plek waar wij als ouders omheen staan en deel van uit maken. Een plek die ik ieder kind en iedere ouder zou gunnen. Die plek heb ik in het Vrythofje gevonden."


Gastouderopvang
't Vrythofje
Carla Meertens

Burgemeester Martenssingel 82
2806 CX Gouda

Telefoon:
06 1293 2596

E-mail:
info@vrythofje.nl