't Vrythofje - Tarieven

Vanaf 1 september 2016 is 't Vrythofje Gastouder. De uurprijs is €7,15. Dat is inclusief €0,33 voor het Gastouderbureau. De maandelijkse bureaukosten zijn €35.
In de prijs is inbegrepen de inschrijving, de wendagen, het eten en drinken. U betaalt 48 weken per jaar.
Ouders die gebruik maken van de kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen drie maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. Kijk op www.toeslagen.nl.

't Vrythofje - Kwaliteit

Dicht bij je kind zijn is voor mij in verbinding zijn. Welke signalen zendt je kind uit en hoe reageer je daarop? Wat doe je als je kind huilt, wat gaat er in je om op zo een moment? Laat je je kind zijn eigen spel spelen of grijp je in? Ben je met je aandacht bij je kind? Wat doe je vóór en waar geef je ruimte? Dit zijn voor mij wezenlijke momenten waar een ontmoeting kan ontstaan. Wij zijn sociale wezens en hoe word je sociaal?

Kom sfeer proeven in 't Vrythofje en van gedachten wisselen voordat u de beslissing neemt of 't Vrythofje de plaats is waar u uw kind wil brengen. Weet u welkom.

Ik werk er aan om uw kind de aandacht te even die hij of zij nodig heeft. Dat kan zijn: stimuleren, omhullen, dragen, uitdagen, aankijken, observeren, op schoot nemen, grenzen stellen, voorlezen, het laten, of samen spelen. Ik werk vanuit verbinding met het kind en in verbinding en in samenspraak met de ouders.
Samen met u als ouder, uw kind en met mij wordt er een unieke weg bewandeld, die aan het begin staat van de lange weg van het leven. De tijd die we hier samen doorbrengen, geven het kind onbewuste ervaringen en deze ervaringen dragen bij aan het zijn van het kind. Het is de belangrijkste fase in het leven: de fase van het kleine kind zijn.

't Vrythofje - zal het lukken?

Openingstijden

't Vrythofje is geopend
op maandag, dinsdag en donderdag
van 8.00u tot 18.00u
48 weken per jaar .

't Vrythofje is gesloten:

  • van eerste kerstdag tot en met nieuwjaarsdag
  • drie weken tijdens de regio gebonden zomervakantie
  • op tweede paasdag
  • op Hemelvaartsdag
  • op tweede pinksterdag
  • op Koningsdag wanneer dit valt op een ma, di of donderdag
  • op 5 mei om de vijf jaar wanneer dit valt op ma, di of donderdag
  • hiernaast nog drie dagen in overleg met de ouders.


De precieze data worden aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt. Wanneer er vakantie wordt opgenomen door de ouders op een ander moment is er geen restitutie mogelijk.
Iedere maand worden de dagen opvang in rekening gebracht die de ouders hebben afgenomen. Gastouderbureau Drakepit heeft de kassiersfunctie. Tweede paasdag, Hemelvaart en andere dagen waarop geen opvang is, worden niet in rekening gebracht.

't Vrythofje: Gastouder

Ik werk als gastouder in een huiselijke sfeer, met persoonlijke aandacht en professionele begeleiding.
Het gastouderbureau Drakepit verzorgt de koppelingsgesprekken met de ouders. Twee maal per jaar komt een medewerker van Drakepit ten eerste om de veiligheid en de gezondheidsgraad te borgen en om het contact te verzorgen.

Drakepit organiseert intervisie en studiebijeenkomsten voor de aangesloten gastouders. Zo is er intercollegiaal contact. Ook ouders kunnen met hun vragen over opvoeding of vragen over de gastouder bij Drakepit terecht.
Drakepit heeft een uitgebreide website met veel informatie. Op de website kun je een goede indruk krijgen van de idealen, de uitgangspunten en de werkwijze: zie www.drakepit.nl.

KDV 't Vrythofje op de kaart van Gouda

Kennismaken met 't Vrythofje

Ervaren wat 't Vrythofje is kan op ma/di/do tussen 9.30 en 10.30 uur
na overleg per mail.

Ben u geïnteresseerd en is er plaats, dan nodig ik u graag uit om een afspraak te maken om met uw kind langs te komen.
In dit gesprek kijken we naar het kind in al zijn bijzonderheden en maakt u samen kennis met 't Vrythofje.

Burgemeester Martenssingel 82
2806 CX Gouda
E-mail: info@vrythofje.nl

Gastouderopvang
't Vrythofje
Carla Meertens

Neem een kijkje op Google Maps:
Burgemeester Martenssingel 82
2806 CX Gouda


Telefoon:
06 1293 2596

E-mail:
info@vrythofje.nl
Landelijk Register Kinderopvang; LRK nr 119904743

Registratienummer
KvK 24420142