't Vrythofje stelt zich voor

't Vrythofje - Carla Meertens Ruim 40 geleden ben ik, Carla Meertens, begonnen in het reguliere kleuteronderwijs als leidster voor de jongste kleuters. Na zeven jaar verhuisde ik vanuit het zuiden van het land naar de Randstad. Hier werden mijn dochters geboren en heb ik mijn lerarenopleiding pedagogiek afgerond.
Na de rijke ervaring van het opvoeden van mijn kinderen, ben ik de Vrije school op het spoor gekomen. Het voelde als thuiskomen. Ik heb vijftien jaar op de Vrije School Gouda gewerkt met peuters en kleuters. Ik heb kennis genomen van pedagogen als Henning Köhler, Georg Kühlewind, Cornelis Boogert.

In 2007 startte ik met 't Vrythofje, Werkplaats voor ouders en kinderen.

De naam 'Vrythofje' verwijst naar een knusse plek voor de kinderen, het is een herinnering aan het plein van mijn geboortestad Maastricht en een knipoog naar de Vrije School.

Visie en achtergrond

Door de Vrije School ben ik met de antroposofie in aanraking gekomen. Letterlijk betekent antroposofie: wijsheid omtrent de mens. Rudolf Steiner is de grondlegger van deze filosofie. Geïnspireerd door de antroposofie is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan op het gebied van landbouw, geneeskunst, opvoeding en onderwijs. Deze kennis is vastgelegd en wordt door velen gevolgd. Net zoals ik zijn anderen geïnspireerd en hebben nieuwe ervaringen opgedaan en hun inzichten uitgewerkt. Zo is er een interessant kennis- en ervaringsveld ontstaan, dat nog steeds groeit.
En dat is, wat mij betreft, zo belangrijk binnen de antroposofie: ervaringen maken de wijsheid. Dat betekent dat het een wijsheid in beweging is, een wijsheid die groeit en in ontwikkeling is.

Bevestigen van het kind en versterken van zelfvertrouwen

't Vrythofje - goede begeleiding versterkt het zelfvertrouwen 't Vrythofje - flesvoeding Kinderen  zien  meer
mogelijkheden dan wij.
Door ze vertrouwen en ruimte te geven kunnen ze hun eigen ervaringen op doen. Door hun ontdekkingen kan ik diep geraakt worden.

Er is geborgenheid en ik begrens op een liefdevolle wijze.

Lees hier verder over de visie
van 't Vrythofje op de
ontwikkeling van het jonge kind. (De link opent een pdf-bestand.)

't Vrythofje - Buiten spelen

Gastouderopvang
't Vrythofje
Carla Meertens

Burgemeester Martenssingel 82
2806 CX Gouda

Telefoon:
06 1293 2596

E-mail:
info@vrythofje.nl